Skip to main content

Radek Pokorný


Daňové poradenství - Účetnictví - Daňová evidence - Mzdová agenda

Portfolio


Daňová přiznání

Kompletace a posouzení podkladů, sestavení přiznání, hlášení nebo vyúčtování.

Řádná, opravná, následná a dodatečná podání - příprava pro klienta nebo elektronická podání v plné moci.

Daň z příjmů, DPH, silniční daň, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí.

Účetnictví

Sběr, třídění, posouzení a zaúčtování dokladů.

Vedení (podvojného) účetnictví nebo daňové evidence.

Sestavení účetní závěrky, účetní výkazy.

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Mzdová agenda

Registrace zaměstnavatele ČSSZ, zdravotní pojišťovny.

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců.

Měsíční zpracování mezd, přehledů.

Roční zúčtování daně, vyúčtování daně, evideční listy důchodového pojištění.

Zastupování klienta při kontrolách ČSSZ a VZP.

Poradenství

Zastupování klienta v jednání se správcem daně, daňové kontroly.

Registrace k daním.

Posouzení obchodních transakcí z účetního a daňového hlediska.

Odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (při zpracování přiznání v plné moci).

O mně


Ing. Radek Pokorný - daňový poradce (3724), od roku 2003 zapsaný v seznamu daňových poradců .

Daňové poradenství je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.

KontaktOdesláním zprávy souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyřízení této zprávy.